EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Bernard Sadovnik
Marko Gregorič
Damijan Habernik
Bojan Šrot
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 

 
Fotovoltaika in termična energija - prihodnost energetske oskrbe?

Marko Gregorič (na posnetku s podpredsednico SKS Zalko Kuchling) podjetnik iz Globasnice se že leta bavi z alternativnimi energetskimi viri. Sodeluje s priznanimi partnerji s področja fotovoltaike in termične energije.

Kot samostojni podjetnik se ukvarjate z alternativnimi energetskimi viri in sistemi, torej s prihodnostjo oskrbe z energijo. Kakšni so potenciali na domačem trgu in pa v sosednji Koroški onstran Karavank?

Fotovoltaika (sonce in električni tok) in biomasa sta energetska vira prihodnosti. Ker so fosilni energetski viri (olje, premog in plin) časovno omejeni, bo tako imenovana zelena energija pridobila v prihodnjih desetletjih na pomenu. Vedno več ljudi se odloči za solarne naprave pa tudi za ogrevalne sisteme z biomaso v kombinaciji s sončno energijo. Vrhu tega tudi dežela in občine finančno podpirajo solarno termično tehnologijo, ker je okolju zelo naklonjeno. To spodbuja lastnike hiš pa tudi podjetja, da razmislijo o prednosti te tehnologije. Potenciala zelene enrgije je več kot dovolj na obeh straneh Pece. V zadnjih letih se je zanimanje za solarno energijo splošno povečalo, ker je tudi cena za kurilno olje narasla. Država Slovenija forsira fotovoltaiko pa tudi finančne podpore s strani države so višje kot pri nas.

Delovna skupnost (DS) »Dežela pod Peco-Petzenland« že deluje nekaj let. Imate kak predlog kako bi sodelovanje med občinami, predvsem pa podjetji v okviru DS okrepili?

Mislim, da je obstoj delovne skupnosti (DS) »Dežela pod Peco-Petzenland« pozitiven, ker se obmejne občine tu- in onstran Pece spoznavajo in povezujejo. Predlagam, da bi Alpe Jadranski center (AACC) prevzel iniciativo in skupno z DS povabil vse predstavnike/predstavnice podjetij, od turizma do obrti, na skupni posvet, kjer bi razpravljali o konkretnih načrtih in možnih programih.

www.solarmark.at
gregoric@solarmark.at

 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at