EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 

Dr. Hannes Slamanig
je diplomiral in promoviral na Univerzi za agronomijo na Dunaju. Od leta 1987 je zaposlen pri deželi Koroški. Do leta 1993 je bil koordinator za narodni park Nockberge-Visoke ture (HoheTauern).
Od leta 1994 koordinator strukturne politike EU za Koroško (cilj 5 b programi). Od leta 2002 pooblaščenec za turizem dežele Koroške in pristojen za EU Interreg oskrbo in za razne težiščne projekte kot kolesarska pot ob Dravi (med Italijo, Koroško, Slovenijo in Hrvaško), kulturne in turistične iniciative.

Networking-mreženje danes ni več samo geslo. Zakaj je mreženje za doseganje ciljev tako pomembno?
Slamanig:
Vsako razvijanje produktov v našem časovnem obdobju, od mikro do makro ravni, na primer od koledarja dejavnosti enega južnokoroškega kulturnega društva do obvladovanja širitve EU v letu 2004 prizadene senzibilizirano prebivalstvo, še posebej pa zaradi svetovno razširjenih informacijskih mehanizmov. V vseh teh akterskih krogih obstajajo inteligentne resurse, ki jih je treba združiti v dobrobit za skupni itegrativni razvoj, to pomeni, da se nihče ne sme počutiti kot pasivni gledalec, temveč kot konstruktivni sooblikovalec. Kot v enem panju se dopolnjujejo brezšivno povezani moduli, vsaka tehnična pozicija se motivirano izpolnjuje in rezultat je sestavljen v profesionalnem celostnem produktu. Ta slika medenega satja se lahko prenese na inovativne gospodarske iniciative: premišljene koncepte, vse področje obsegajoče prizadevanje in enotno učinkovanje na zunaj - to je mreženje, kakor nas dnevno uči narava.

Kakšna so orodja za uspešno mreženje?
Slamanig:
Absolutni predpogoj je ustavarjanje medčloveškega zaupanja, povezano z izkušenim vodenjem in široko zasidranim optimističnim ozračjem: to pomeni, da morajo biti vsi akterji globoko prepričani, da delajo pravilno in z zanesljivimi osebami v vodilni strukturi kot tudi v neposrednem timskem delu. Masterski načrt z etapami, finančne strukture in komunikacijski sistemi pa tvorijo strateško bazo v glavi, operativni uspeh pa je vedno povezan z intuicijo in polnim osebnim prizadevanjem vsakega posameznega sodelavca. Treba je primerjati zgodovinsko dejstvo prekoračenja Alp Hanibala ali športne senzacije kakor je bila osvojitev naslova evropskega prvaka Grčije (2004) – poprej tega nihče ni pričakoval, je vodila prepričljiva formulacija cilja v zvezi z bojevitostjo v vseh pozicijah, do uspeha. Pri tem je važen občutek za mero, zaupanje v boga v vsaki fazi razvoja kot doslednega spremljevalca: odločnost, pregled in ponižnost pa naj bi se izenačeno dopolnjevali.

Je zamisel in sporočilo Alpe jadranskega centra na stičišču treh kultur in razvijajočega se gospodarskega področja jasno in zanimivo?
Slamanig:
Med najbolj napete in odgovorne izzive zgodovinskega mirovnega projekta Evropske unije šteje trajnostno pospeševanje čezmejnih načinov mišljenja in delovanja. Za to so potrebni promotorji, ker ponavadi v njenem vsakokratnem socialnem okolju izoblikovana baza ni sama po sebi aktivna.
Tu gre za definicijo in razvoj iniciativ, ki naj bi zajele pri uresničevanju po možnosti široke plasti prebivalstva. Kultura, turizem, izobraževanje, izmenjava mladih ali energetske alternative tvotijo elemente integrativne strategije mreženja z evropskim zgledom. Ravno prostor Alpe Jadran s svojo menjajočo in deloma obremenjujočo zgodovino se lahko mednarodno profilira kot spoštovana vzorna regija – Alpe jadranski center (AACC) daje pri tem impulze, je spremljevalec in ocenjevalec – na osnovi public-private-partnership – projektov in v povezavi s politično daljnovidnimi mandatarji in partnersko naravnanimi institucijami ter profesionalno delujočimi podjetniškimi krogi.

 
 
 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at