EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 

Dr. Heinrich Schuster je bistveno oblikoval trg zunanjega oglaševanja v Avstriji. Je poslovodja dunajskega podjetja epa!Avstrija, ki deluje s samostojnimi podjetji v srednji in vzhodni Evropi.

Kako ste prišli v stik z Alpsko- jadranskim centrom za čezmejno sodelovanje?
Dr. Schuster:
Priporočili so mi ga ugledni poslovni partnerji, ki so že imeli dobre izkušnje z AACC-jem in ki zelo cenijo delovanje tega centra.

Zakaj je AACC tako zanimiv za avstrijska podjetja?
Dr. Schuster:
Predvsem je zanimiv njegov izvrstni know-how o Sloveniji ter njegova raznolika mreža stikov, omenil bi še gospodarske, kulturne in politične posebnosti - iz tega izvira res izčrpna svetovalna dejavnost. Znanje jezika in s tem povezane prevajalske storitve, tolmačenje, osebni know-how predstavnikov centra in s tem povezane možnosti posredovanja kontaktov na pravi ravni, z odločilnimi osebami in pristop do zaželenih informacij.

Kakšne so po vašem mnenju perspektive AACC-ja v prihodnosti?
Dr. Schuster:
V širitvi posvetovalne dejavnosti za avstrijske firme in transferja know-howa med Slovenijo in Avstrijo ter Avstrijo in Slovenijo.
Prisotnost AACC-ja na Dunaju bi bila zelo koristna.

 
Povezava: www.outdoor-akzent.com
 
 
 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at