EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 

Iztok Jarc, minister za kmetijstvo R Slovenije

Na osrednji pireditvi "Dobrote slovenskih kmetij", na Ptuju, sodelujejo tudi kmetje in kmetice z avstrijske Koroške, ki jih organizirata Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) in Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo na Koroškem. Je dolgoletno sodelovanje obeh kmetijskih zbornic in dežel zadovoljivo?
Iztok Jarc:
Predstavitev dobrote slovenskih kmetij je osrednji kulinarični dogodek. Prireditev je letos osemnajstič, je torej polnoletna. Podeželje se predstavlja potrošnikom meščanom V okviru kmetijske in gozdarske zbornice se prireditve dogajajo redno, ko kmetje/kmetice prihajajo s svojimi pridelki na ljubljansko tržnico, in to hočemo razširiti tudi na druga mesta. Kot povsod je tudi na tem področju ključna kakovost, raznovrstnost, ki se je v preteklem desetletju zelo povečala. Seveda imajo kmetje ob takem dogodku možnost za dodaten zaslužek. Vesel sem, da so na Ptuju tudi rojaki iz avstrijske Koroške. Z Avstrijo imamo veliko stikov na področju kmetijske politike, posebej pa sem vesel, da imamo dobre stike in odnose s koroškimi Slovenci. Vem, da bo nas kmalu obiskal koroški referent za kmetijstvo Josef Martinz. To bo tudi priložnost da se razdelajo zadeve o skupnem sodelovanju.

Kako ocenite vlogo Alpsko jadranskega centra v Celovcu (AACC), ki se tudi zavzema za prekomejno sodelovanje?
Iztok Jarc:
AACC je pomembna inštitucija na področju povezovanja in razvoja v prostoru Alpe Jadran. Z njim smo v preteklosti že sodelovali pri določenih projektih in prepričan sem, da bomo tudi v bodoče. Zelo pomembno je, da manjšinske strokovne in razvojne organizacije lahko prispevajo svoje znanje v prekomejnem sodelovanju med Avstrijo in Slovenijo. V tem smislu tudi vidim vlogo AACC.

 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at