EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 

Dr. Herta Stockbauer
članica uprave banke BKS Bank AG iz Celovca (Bank für Kärnten und Steiermark)

Kakšen pomen ima regionalno sodelovanje?
Stockbauer:
Regionalno sodelovanje ima za nas zelo velik pomen. V Evropi regij narašča poslovanje z našimi južnimi sosedi v Sloveniji, na Hrvaškem in Italiji; od tega profitirajo vse regije.
Mi spremljamo naše stranke na tej poti in tudi sami močno ekspandiramo na ta tržišča. Pomemben korak je bil pristop Slovenije k Evropski zvezi in skorajšnja uvedba evra bo dinamiko še okrepila.

Od kdaj je bančni institut BKS Bank AG, kateremu vi predsedujete v Sloveniji in drugih reformnih državah dejaven?
Stockbauer:
Banka BKS ima v tu- in inozemstvu strategijo, da raste korak za korakom iz lastne moči. Zato ekspandiramo z določeno mero in ciljem, številne stranke spremljamo iz Avstrije v sosednje države. Istočasno oskrbuje BKS banka inozemske stranke prekomejno iz Avstrije. Prvi korak v Slovenijo smo naredili leta 1998 z nakupom lizing družbe. Danes ima BKS v Sloveniji dve podružnici, po eno repezentanco v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji in na Madžarskem in po eno lizing družbo v Sloveniji in na Hrvaškem. Zadnji korak smo opravili z nakupom večinske udeležbe pri Kvarner banki v Rijeki. Nadalje se lahko stranke BKS poslužujejo obširne inozemske mreže Oberbank in Banke za Tirol in Predarlsko, ki imajo podružnice v Nemčiji, na Češkem in v Švici. Z Oberbank in BTV tvori BKS Bank skupino 3 bank.

BKS je že nekaj let članica Alpe jadranskega centra v Celovcu (AACC). Kaj so prednosti AACC-ja?
Stockbauer:
AACC nudi obsežno mrežo med oblikovalci mnenja na Koroškem in Sloveniji, ki cenijo šanse in prednosti večjezičnosti, kulturne izmenjave in gospodarskega sodelovanja in to glede razvojnih možnosti v prihodnosti tudi ciljno koristijo. S predavanji, prireditvami in posredovanjem kooperacij je AACC pomemben promoter, ki pomaga premagovati žal še vedno obstoječe bariere, in graditi medsebojno razumevanje.

 
 
 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at