EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 

Jože Antonič
župan občine Bled/Slovenija

Kdaj in kako ste prišli v stik s Koroško in koroškimi Slovenci?
Antonič:
Družinske korenine segajo prav na Koroško. Moj stari oče se je rodil v Celovcu, stara mama pa v Šentvidu v Podjuni. Več kontaktov sem navezal kot glasbenik in dolgoletni vodja Alpskega kvinteta. Velikokrat smo nastopili po celi Koroški, in seveda tudi med koroškimi Slovenci. Pridobili smo si veliko prijateljev pri obeh narodih. Negovali smo stike skozi desetletja. Kot politik pa sem smatral za potrebno, da te obstoječe stike, poznanstva vključim v medobčinsko sodelovanje na partnerski ravni.

Kakšen pomen ima za Vas partnerstvo med občinami v sosednjih državah?
Antonič:
Leta 2002 smo podpisali partnersko listino z mestno občino Beljak/Villach, z županom Helmutom Manzenreiterjem. Veliko zaslug pa ima pri temu glasbenik in prijatelj Gerhard Lepuschitz. Z mestom Beljak imamo tesne stike.
Leta 2003 pa smo navezali stike z dolgoletnimi znanci - Bernardom Sadovnikom, ki je večkrat povabil Alpski kvintet na južno Koroško, mag. Filipom Waraschem in mag. Stefanom Lesjakom, občinskim odbornikom v občini Vrba. Ob obisku teh treh na našem občinskem uradu je stekla beseda tudi o možnem partnerskem sodelovanju med občinama Bled in Vrba ob Vrbskem jezeru. Nad tem predlogom sem bil zelo navdušen in smo se v kratkem času dobili z županom tržne občine Vrba Ferdinandom Voukom na Bledu.
Zelo pomembno pa je bilo srečanje na sedežu AACC - Alpsko jadranskega centra, kjer smo pogovore nadaljevali in se dogovorili za podpis listine o partnerskem sodelovanju med občinama. Oba župana sva potem predložila predloge občinskemu svetu. Seji sta bili po naključju isti dan v obeh občinah in predlog o partnerstvu je bil soglasno sprejet. Partnerstvo med občinama je zelo pomembno. Mesto Beljak nam omogoča, da se vsako leto predstavimo na tradicionalnem beljaškem semenju. Sodelovanje poteka na raznih področjih.
Občina Vrba pa je za našo blejsko občino še posebej pomembna, ker sta obe komuni znana turistična kraja, doma in po svetu. V sodelovanju z AACC-ejem smo pripravili predstavitev organiziranosti turistične dejavnosti občine Vrba. Sodelujemo pa tudi na športnem in kulturnem področju. Najbolj pa so pomembne človeške in prijateljske vezi. Z županom Ferdinandom Voukom se redno srečavava, enkrat tu pri nas, enkrat v Vrbi, da poglobimo stike.


Kaj si želite ali pričakujete od vašega naslednika/vaše naslednice za občino Bled, ki se že več let aktivno vključuje v čezmejno sodelovanje?
Antonič:
Želim si od svojega naslednika/svoje naslednice v občinah Bled in Gorje, da se začeto delo nadaljuje. Želim si tudi, da občina Bled ostane še naprej članica AACC-eja in da koristi usluge, ki jih AACC lahko nudi na raznih področjih.

 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at