EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Bernard Sadovnik
Marko Gregorič
Damijan Habernik
Bojan Šrot
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 
 
 
O razvoju in izzivih čezmejnega sodelovanja v regiji Alpe-Jadran -
V pogovoru z generalnim sekretarjem AACC mag. Filipom Waraschem

Kako ocenjujete dogajanje danes v Evropi oz. alpsko-jadranski regiji in na kakšen odmev so naletele pobude in dejavnosti AACC v preteklih letih?

"Nova" Evropa je zadnje desetletje močno in dinamično spreminjala svoje politično obličje. Spremembe - tudi v gospodarstvu - so bile in so vedno znova zaznavne tudi v tipični evropski regiji Alpe-Jadran, kjer se kar nekaj iniciativ težiščno trudi ujemati tokove časa in jih trajno usmerjati v čim obetavnejši ter hkrati uravnovešen razvoj perspektivnih impulzov v regiji. Med njimi so vseskozi prepoznavne pobude Alpe-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje - AACC, ki medtem že 8 let izgrajuje svojo aktivno informacijsko povezovalno mrežo v smislu interesov in potreb ter v dobrobit partnerjev in gospodarskih inovacij, kar nam vedno znova potrjujejo pozitivni odmevi na naše iniciative in dejavnosti.
Lahko rečemo, da je ustanovitev AACC precizno sovpadla z izzivi časa in se AAACC danes sooča z vrsto novih trendov, ki sooblikujejo podobo območja, kjer smo dejavni.

Kje so predvsem zaznavne spremembe, ki nas postavljajo pred nove izzive oz. kakšne odgovore bo treba najti na vprašanja?

Čezmejno sodelovanje tudi med Avstrijo in Slovenijo se je nedvomno razširilo na vseh področjih, hkrati pa je opazno, da kraji neposredno ob meji med Slovenijo in Koroško pri tem razvoju očitno zaostajajo. Trendi redčenja, odseljevanja in staranja prebivalstva se tudi v regiji ob Karavankah ne ustavljajo. Sicer imamo pri tem opraviti s splošnimi globalnimi pojavi koncentracij v centre, vendar pa bo tudi za prihodnost "odklopljenih" področij treba najti perspektive, pristope in odgovore.
Drugi izziv, ki je prav tako splošne globalne narave, je finančna in z njo ekonomska kriza. Čeprav je računati z dolgotrajnimi in danes deloma še nezaznavnimi učinki, bo nedvomno ravno v preglednih regijskih dimenzijah treba najti in zasidrati ukrepe, ki sicer niso načeloma usmerjeni proti globalizacijskim trendom, vsekakor pa bodo dosti bolj sposobni učinkoviteje reagirati na negativne pojave v toku globalizacije. Alpe-jadranski center bo pri snovanju regionalnih preglednih konceptov in pobud tudi v prihodnje v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi našel vedno nove izzive.

Kje so težišča vašega dela in kam seže geografski lok iniciativ Alpe-jadranskega centra?

V AACC je medtem včlanjenih že 16 slovenskih občin, ki iščejo stike in know how na avstrijski strani. Nudimo jim naše izkušnje in odlične kontakte – tudi do deželnih vlad, kar je izrednega pomena za uresničevanje novih projektov in kooperacij. Delovanje smo nadalje tudi že razširili na Hrvaško, kjer se je mdr. včlanila v AACC pomembna občina Mali Lošinj, pa tudi s kantoni v Bosni in Hercegovini (med njimi Posavina in Sarajevo) smo že v tesni povezavi. Na avstrijski strani je medtem včlanjenih v AACC nad 50 podjetij in nastala je tudi že vrsta kooperacij, med njimi npr. projekt Porr v Goriških Brdih.

Med člani AACC je tudi avstrijski ORF in v Upravnem odboru njegov bivši generalni intendant Gerhard Weis, ki ste ga nedavno odlikovali. Kakšno težo vam dajejo takšne osebnosti?

Ker je prihodnost močno odvisna od sposobnosti razumeti spremembe, ki se dogajajo v našem okolju in terjajo nove pristope in si je AACC tudi zastavil cilj prispevati k premagovanju obstoječih duhovnih in gospodarskih ovir v tem prostoru, so osebnosti kot gospod Weis za prodornost naših idej in ciljev še posebej dragocene. Podpredsednik AACC Gerhard Weis je letos tudi slavnostni govornik 17. kulturnega tedna koroških Slovencev v Krki (Gurk).
Z njimi AACC še učinkoviteje pospešuje povezovanje Avstrijcev in posebej Korošcev s prebivalci sosednjih držav, goji dobre odnose do sosedov, uspešno gradi nova partnerstva ter krepi že obstoječa.
V okviru svojih povezav in s specifičnim znanjem (jezikovna kompetenca, poznavanje trgov itd.) primarno delujemo kot lobist in katalizator in tako uspešno ter učinkovito uresničujemo posamezne projekte.
Projekte na področju alternativne energije, odpadnih snovi in voda, kmetijstva, turizma in zunanjega oglaševanja smo prav tako že uspešno izvedli kakor povezave posameznih občin, kar je nadaljnja trdna osnova za izvedbo novih sodobnih in v prihodnost usmerjenih projektov in kooperacij z novimi partnerji.

Hvala za pogovor.

 
 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at