EU - FUTURE REGION
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
Osebnosti ...
 
Bernard Sadovnik
Marko Gregorič
Damijan Habernik
Bojan Šrot
Franz Sturm
Jure Žerjav
Gerhard Weis - govor
Filip Warasch - intervju
Branko Kidrič
Karl Viktor Erjavec
Zlata Ploštajner
Josef Ortner
Mirko Brulc
Rudolf Kanzian
minister Iztok Jarc
Hannes Slamanig
Herta Stockbauer
Jože Antonič
Ferdinand Vouk
Heinrich Schuster
 
 
slovensko deutsch english
 
 
 

 
AACC - kompetenčni center za mednarodne razvojne programe

Predsednik Alpe Jadranskega centra v Celovcu Bernard Sadovnik v pogovoru o nadaljnji delovni strategiji AACC

Na občnem zboru Alpe Jadranskega centra v Celovcu, lani novembra 2009, ste med drugim začrtali cilje oziroma težišča za bodoče delovanje. En cilj je razširiti delovanje na jugovzhodno Evropo. Kaj boste postorili kratkoročno?

Na seji upravnega odbora, ki smo jo nedavno sklicali na Dunaju, smo intenzivno analizirali mreže in možnosti AACC. Analiza je nakazala, da ima AACC tako v prostoru Evropske unije kot tudi v državah Balkana izredno dobra izhodišča za uveljavitev konkretnih gospodarskih in mednarodnih projektov. Te mreže v tem trenutku krepimo in dodatno širimo z osebnostmi, podjetniki in institucijami iz Evropskega prostora. Predvsem pa nas veseli, da nas želijo nekatere mednarodne in evropske organizacije vključiti v njihovo delovanje. Vizija globalne povezave in s tem širšega povezovanja, ki je za razne koncerne že realnost, je tudi naš cilj, ki ga z novimi partnerji in z novimi mrežami načrtujemo.

V AACC je včlanjenih tudi nekaj občin iz Slovenije. Z nekaterimi ste v preteklosti izvedli nekaj projektov in srečanj (Bled, Goriška Brda, Maribor idr.) Kje vidite možnosti po še tesnejšem sodelovanju in povezovanju z našimi občinami? Mestna občina Celje npr. želi partnerstvo z eno Celju primerljivo koroško občino.

Čezmejno povezovanje in zlasti še sodelovanje v širšem Alpsko-jadranskem prostoru je predpogoj za uveljavitev uspešne Evroregije. Zato smo veseli, da prispevamo naš delež h komunalnemu forumu, ki se je lani prvič odvijal v Vrbi. Potrebno pa bo, da skupno z vladnimi predstavniki posameznih držav razvijemo dolgoročne programe in s tem povezane sklade, ki zagotovijo tudi potrebno gospodarsko ozadje uspešnega razvoja sodelovanja občin. Tudi tozadevno smo z vidnimi in odločilnimi faktorji v pogovorih in pripravah novih konceptov. AACC je v tem segmentu tudi zaradi visoke kompetence nekaterih članov in članic zelo zaželjen partner in izvajalec.

Kakšni so dolgoročni načrti?

Dolgoročno želimo uveljaviti naš AACC kot kompetenčni center, ki se naj ne uveljavi samo v evropskem prostoru ampak se razširi na razne kontinente. Z novimi kooperacijskimi partnerji bi naj prevzeli vodilno vlogo za inovativne mednarodne razvojne programe. Ta globalna mreža pa naj prispeva k utrditvi našega skupnega evropskega prostora v Alpsko-jadranski regiji in s tem k dodatni vrednosti slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Takšna vrednost pa se lahko zrcali tudi s personalno razširitvijo in pogojuje tudi dodatne kapacitete v državah, kjer bo AACC težiščno tudi zastopan. Razveseljiv učinek pa bi lahko bil, da omogočamo mladim intelektualnim kadrom delovne in razvojne možnosti.

Intervju in foto: Mirko Štukelj

 
 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at