EU - FUTURE REGION
 
ASSO
 
Aktualno
Osebnosti o AACC
Upravni odbor
Pristopnica
Projekti
Namen
Arhiv
 
SERVIS ...
Cilji AACC
Povezave ...
 
INFO ...
 
Pravila društva AACC
Karta Alpe Jadran
Kontakt
Impresum

 

 

PRO ADVICE
 
 
 
 
 
 

 

slovensko deutsch english
 
 
 
Beljaško žegnanje 12
 
   
Za povečano življenjsko
kakovost starejših

V Globasnici delujeta v okviru Avstrijsko-slovenskega socialnega omrežja (ASSO) Dnevni center aktivnosti in informacijska pisarna za starejše.
Koordinatorka centra in pisarne mag.a Jasmine Gutovnik je predstavila dejavnost in načrte projekta, ki ga vodi Bernard Sadovnik.
Čezmejno socialno omrežje ima cilj povečati kakovost življenja starejših v Avstriji in Sloveniji. Poleg Inštituta za širjenje inovativnosti in kulture Hevreka! v Ljubljani kot vodilni partner so projektni partnerji še Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Social d.o.o. v Celju, Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta v Mozirju ter avstrijska partnerja Skupnost koroških Slovencev in Slovenk in Alpsko–jadranski center za čezmejno sodelovanje (AACC) v Celovcu. več ...

 
 
 
 

Partnersko srečanje in desetletni jubilej v Vrbi

Ob desetletnici partnerstva med občinama Vrba ob Vrbskem jezeru in Bled je pretekli petek na sedežu občine Vrba potekalo prvo partnersko srečanje občin iz Zgornje Gorenjske in Koroških obmejnih občin iz okrajev Beljak dežela(Villach Land) in Celovec dežela (Klagenfurt Land) pod geslom »Medkulturni dialog kot priložnost za regiji Koroška-Slovenija ». Ob prvem mrežnem srečanju so prisotni obravnavali možnosti sodelovanja občin v okviru novega EU programskega obdobja 2014-2020 na področjih turizma, gospodarstva in energije ter nadaljnjo izgradnjo  medobčinskih partnerstev in izmenjave prebivalcev. Skupno so tudi ugotovili, da je potrebno razviti in vzpostaviti čezmejno formalno strukturirano  delovno skupino.
Predsednik Alpsko-jadranskega Centra Bernard Sadovnik je poudaril, da je s formalnim in zavezujočim sodelovanjem  občin zagotovljen znaten  napredek pri bodočih vlogah in izvedbah EU projektov, s tem pa se bo tudi na Koroškem poglobil medkulturni dialog.
Predsednik zveze občin in župan Ferdinand Vouk je poudaril nujnost poglobljenih partnerstev v skupni Evropi in podčrtal odlično, že deset let trajajoče partnerstvo med Bledom in Vrbo.
Partnersko srečanje se je nadaljevalo s slovesnostjo občine Vrba ob priliki desetletnega partnerstva med Vrbo in Bledom, končalo pa se je s prijetnim in prijateljskim druženjem.

 
 
 
 
 
Srečanje brez meja v Sloveniji:

Predsednik Zveze koroških občin župan Ferdinand Vouk z delegacijo AACC obiskal občino Gorenja vas-Poljane

V smislu poglobljenega sodelovanja koroških in slovenskih občin in tudi zaradi sosedske solidarnosti je te dni predsednik Zveze koroških občin Ferdinand Vouk z delegacijo AACC-Alpsko jadranski center za čezmejno sodelovanje (Bernard Sadovnik, predsednik, mag. Filip Warasch, generalni sekretar, Peter Lapanje) obiskal občino Gorenja vas- Poljane, katera je bila pretekli teden prizadeta s poplavami, ki so povzročile veliko škodo.

Župan občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež je delegaciji pokazal od naravne katastrofe prizadeta območja , izkoristil pa je priložnost, da je opozoril na siceršnji pozitivni gospodarski razvoj svoje občine. Župan se je predvsem pohvalil z majhno stopnjo brezposelnosti ( 5%) in s pozitivnim učinkom razvojnega programa za preprečitev izseljevanja iz lokalnega okolja. S tem v zvezi je poudaril uspešno dejavnosti kmetijskega trženja, dobro funkcioniranje malih obratov in s tem povezano majhno migracijo delojemalcev.

Koroška delegacija je obiskala tudi po vsem svetu poznano vrhunsko podjetje Marmor Hotavje in še nekatera druga mednarodno uspešna podjetja.

Predsednik Zveze koroških občin župan Ferdinand Vouk je bil izjemno presenečen nad pozitivnim gospodarskim razvojem regije in je na eni strani obljubil vso pomoč občini Gorenja vas-Poljane pri iskanju partnerske občine na Koroškem, na drugi strani pa tudi v bodočnosti poglobljeno občinsko sodelovanje med koroškimi in slovenskimi občinami, še posebej z vidika oblikovanja skupne strategije pri pridobivanju spodbujevalnih sredstev EU v novem razvojnem obdobju 2014-2020.

Predsednik AACC Bernard Sadovnik je potrdil, da bo njegova organizacija za Zvezo občin in njene člane nadaljevala aktivnosti na področju poglabljanja sodelovanja s slovenskimi občinami, da bi bil na ta način tudi v bodoče omogočen čezmejni medkulturni dialog.

Pri obisku sta bila navzoča tudi predstavnik Zveze koroških občin Martin Hafner in svetnik tržne občine Vrba/Velden mag. Štefan Lesjak.

slika - od leve na desno: Bernard Sadovnik, Peter Lapanje, mag. Štefan Lesjak, predsednik in župan Ferdinand Vouk, župan Milan Čadež, Martin Hafner, mag. Filip Warasch

 
 
 
 
Kötschach-Mauthen: Praznik sira 2014

Občina Brda iz Slovenije je bila partner letošnjega Praznika sira v koroški občini Kötschach-Mauthen. Navzoči so bili mdr. tudi župan partnerske občine Franc Mužič, župan Kötschach-Mauthena Walter Hartlieb in generalni sekretar AACC mag. Filip Warasch.

 
 
 
 
 
ASSO
Avstrijsko-slovensko socialno omrežje

V okviru druge prednostne naloge (Trajnostni in skladen razvoj) bo projektno partnerstvo v obdobju od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015 vzpostavilo čezmejno socialno omrežje, ki bo omogočalo prenos idej, storitev in osebja med čezmejnimi regijami in povečalo kakovost življenja starejših v Sloveniji in Avstriji. Projektno partnerstvo je sestavljeno iz:

Inštituta za širjenje inovativnosti in kulture Hevreka! iz Ljubljane v vlogi vodilnega partnerja in projektnih partnerjev:
Alpsko–jadranskega centra za čezmejno sodelovanje AACC iz Celovca,
Mestne zveze upokojencev Ljubljana,
Social d.o.o. iz Celja,
Zavoda za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta iz Mozirja in
Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk iz Celovca.

Partnerji bodo ustanovili center dnevnih aktivnosti Globasnica, ki bo s svojimi pestrimi vsebinami in programi zagotavljal starejšim aktivno vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije. Hkrati bo ta center tudi prostor medgeneracijskega sožitja in sodelovanja. Projekt se bo izvajal s ciljem prispevati k izboljšanju storitev za starejše osebe na čezmejnem območju, k povečanju čezmejnega, medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja in k ohranjanju kulturne in jezikovne dediščine Slovenije in Avstrije.

 
 
 
 
 
 
Obisk Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v Celju

Na povabilo Mestne občine Celje in Celjskega sejma sta se 10. septembra 2014 udeležila slavnostnega odprtja 47. MOS tudi predstavnika AACC, generalni sekretar mag. Filip Warasch in finančni referent mag. Štefan Lesjak.
Predsednik Slovenije Borut Pahor je v svojem otvoritvenem nagovoru pozval k optimizmu, ker da dva makroekonomska kazalnika kažeta, da se kriza v Sloveniji nagiba h koncu, hkrati pa je tudi opozoril, da je potrebna previdnost, ker je Slovenija še vedno soočena z velikim problemom zadolženosti podjetij in njihovega prepočasnega prestrukturiranja, banke pa še vedno vodijo zelo konzervativno posojilno politiko. Končal pa je z besedami: „Le če bomo pametni, pogumni in dovolj složni, zdaj končno lahko obrnemo stvari v pravo smer.“
Predstavnika AACC sta po otvoritvi izkoristila možnost za pogovore z župani celjske regije; Štefan Lesjak pa se je kot član nadzornega sveta KABEG (Družba za upravljanje koroških bolnišnic) pogovarjal tudi z direktorjem celjske bolnišnice mag. Marjanom Ferjancem.

 
 
 
 
 
Koroški energetski načrt predstavljen v Sloveniji

Koroški deželni svetnik Rolf Holub (Zeleni) je nedavno v Kranju predstavil 27 slovenskim županjam in županom iz Gorenjske in Posočja ter številnim strokovnjakom s področja oskrbe z energijo koroški temeljni načrt za oskrbo z energijo – energetski masterplan.

Kakor je po prireditvi dejal Holub, želijo v občinah omenjenih regij ubrati podobno pot kot Koroška, namreč s pridobivanjem energije iz obnovljivih virov (fotovoltaika, voda, biomasa).

 
 
 
 
Beljaško žegnanje 2014 spet družabni veledogodek

Utrinki s slovenskega dneva na beljaškem žegnanju, ki ga soprireja AACC.

 
 
 
 
 
 
Delovni obisk v Gornjem Gradu

Župan občine Gornji Grad Stanko Ogradi je 23. 7. 2014 sprejel na razgovor člana Upravnega odbora AACC mag. Filipa Warascha in mag. Štefana Lesjaka.
Ocenili so dosedanje sodelovanje, pogovor pa se je seveda osredotočil na bodoče želje, bodisi na področju razvoja turizma in gospodarskega sodelovanja, kot tudi na področju nastopanja kulturnih društev občine Gornji Grad na Koroškem.
Občina Gornji Grad goji že leta uspešno povezanost z občino Gospa Sveta na Koroškem in je od leta 2002 članica AACC.

 
 
 
Photogallery
(več slik v galeriji, klikni na sliko)
 
Stanko Sadjak uspešno razstavlja v Brdih

Občina Brda in Alpsko jadranski center za čezmejno sodelovanje-AACC sta ob priliki 10. obletnice vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo in v okviru občinskega praznika vabila na vernisažo umetnika Stanka Sadjaka iz Strpne vasi pod naslovom »Izzivi« v prostorih grada Dobrovo. Otvoritve razstave se je udeležila nad 100 vabljenih gostov, med njimi tudi župani, kulturniki in gospodarstveniki iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške. Župan Franc Mužič je ob otvoritvi še posebno poudaril pomembnost sodelovanja in povezovanja regij. Predsednik Bernard Sadovnik pa je izpostavil zgledno sodelovanje občine Brda s partnerskimi občinami v Avstriji in zlasti še z organizacijami slovenske narodne skupnosti na Koroškem.
Predsednik avstrijsko-slovenske družbe na Koroškem mag. Raimund Grilc je predstavil uspešno delovanje umetnika Stanka Sadjaka, ki je priznan tudi preko državnih meja. Glasbeno je vernisažo oblikoval saksofonist Anej Golob. Iz Koroške so se dogodka med drugem tudi udeležili župan Stefan Visotschnig iz Pliberka in podžupan mesta Celovec Albert Gunzer ter generalni sekretar AACC mag. Filip Warasch in finančni referent AACC oz. predstavnik občine Vrba/Velden mag. Stefan Lesjak.
Razstava bo v gradu Dobrovo odprta še do 6. avgusta 2014.

 
 
 
 
Poljanska dolina – dežela pod Blegošem

Zgodovinska poročila o dolini segajo v leto 973, ko je nemški cesar Oton II. del doline, skupaj s Škofjo Loko in Selško dolino, daroval freisinški škofiji na Bavarskem, ki je v območju vladala vse do 19. stoletja. Danes je območje znano predvsem po neokrnjeni naravi in številnih domačih dobrotah, ki jih ponujajo okoliški hribi.
Župan občine Gorenja vas – Poljane, Milan Čadež je dne 6. 6. 2014 obiskal na pobudo AACC župana tržne občine Vrba ob Vrbskem jezeru Ferdinanda Vouka, ki je tudi predsednik Koroškega občinskega združenja, da bi se z njim pogovoril o partnerstvu s primerno koroško občino.
Površina občine Gorenja vas – Poljane znaša 153 km2, število prebivalcev je 7.200, število naselij pa je 73. Občinski svet ima 17 članov.
V osrčju Škofjeloškega hribovja so označene in urejene številne pohodne in kolesarske poti, ki v vseh letnih časih ponujajo čudovite razglede na okoliške hribe. Po bližnjih pobočjih pa najdemo tudi vrsto kmetij, kjer vam bodo gospodinje rade postregle s kruhom iz domače peči, pecivom, sirom, medom in žganjem; poleg tega pa boste našli tudi volnene izdelke, ročno klekljano čipko in izdelke iz lesa.
Hotavlje, ki ležijo zahodno od Gorenje vasi, so znane predvsem po največjem slovenskem kamnoseškem podjetju Marmor, kjer je možen ogled podzemnega pridobivanja kamna in njegove obdelave.

 
 
 
Photogallery
 
Praznik česenj 2014 v Beljaku, Celovcu in Globasnici
(za ogled fotogalerije pritisnite na sliko)
 
 
 
Avstrijska podjetja v Sloveniji nezadovoljna z davčnim sistemom in delovno zakonodajo

Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, ocenjuje večina predstavnikov avstrijskih podjetij (63 %), ki delujejo v Sloveniji, položaj v Republiki Sloveniji kot precej slab.

Vprašani niso zadovoljni s slovenskim davčnim sistemom, subvencijami, nizko fleksibilnostjo delovne zakonodaje, bojem proti korupciji in kriminalu ter plačilno nedisciplino. Z učinkovitostjo javne uprave, javnimi razpisi in delovno silo so razmeroma zadovoljni.

Da bi Slovenija postala bolj privlačna za in vesticije, so po mnenju vprašanih pomembni sledeči ukrepi: stabilizacija političnih razmer, fleksibilnost delovne zakonodaje, zmanjšanje davčne obmenitve, odstranitev administrativnih ovir, boj proti korupciji ter več odprtosti in transparentnosti.

Avstrijska podjetja so s približno šestimi milijardami evrov največji tuji investitor v Sloveniji.

 
 
 
 

Že v času monarhije so kmetje in kmetice prodajali v vigrednem času češnje iz Goriških Brd v Celovcu in na Dunaju. To tradicijo po lanskoletnem uspešnem prazniku češenj na Koroškem, katerega se je udeležilo več kot 2000 obiskovalcev, tudi letos nadaljujemo.
Praznik češenj prirejata AACC in občina Brda skupaj z mestom Celovec v četrtek, 22. maja 2014, od 9. – 14. ure na Novem trgu v Celovcu, dne 24. maja 2014, od 9. – 13. ure skupaj z mestom Beljak na trgu mestne hiše/ Rathausplatz v Beljaku in 25. maja 2014 v okviru tradicionalne tekme koscev Slovenskega prosvetnega društva Edinost Šteben v Čepičah pri Globasnici na parkirišču restavracije Juenna. Praznik češenj je letos še posebej posvečen spominskemu letu in 10. obletnici vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo, in s tem krepitvi povezovanja narodov, čezmejnega sodelovanja in medkulturnega dialoga v deželi.
S češnjami, vinom in pršutom iz Brd ter s kulturnimi skupinami bodo Brici na čelu z županom Francem Mužičem popestrili praznik češenj na Koroškem.

Vljudno vas vabimo na praznik češenj na Koroškem in se veselimo srečanja.

 
 
 
 
 
Hitro in ugodno iz Celovca
v Ljubljano

Nekaj tednov stara je avtobusna povezava med Celovcem in Ljubljano. Avtobus privatne linije Alpe – Adria Line povezuje mesti štirikrat dnevno od ponedeljka do nedelje.
Cena v eno smer znaša 19,- € (seniorji, študenti in otroci imajo popust). Povezavo podpira finančno tudi koroška deželna vlada. Informacije pod www.alpeadrialine.com
Linija se ne spopada le z začetnimi težavami, resolucije proti povezavi so že objavili koroški brambovci ter celovška (vladajoča) FPÖ.
Objavljamo reakcijo celovškega občana na sklepe brambovcev (Kärntner Abwehrkämpferbund):

Sehr geehrte Herren,

am vergangenen Samstag brachte der ORF in der Sendung "Bundesland heute"
auch einen Beitrag über eine Sitzung des Kärntner Abwehrkämpferbundes.
Diesem war zu entnehmen, dass der Kärntner Abwehrkämpferbund an die
Kärntner Landesregierung appelliert, die erst kürzlich eröffnete
Busverbindung von Klagenfurt nach Laibach wieder einzustellen (die im
Übrigen meines Wissens privat betrieben wird), da diese "nur zum Teil
ausgelastet sei". Geschätzte "Abwehrkämpfer", entweder ist das ein
verspäteter Beitrag zum Kärntner Fasching, oder Sie haben es in den
vergangenen Jahren verabsäumt, auf den Kalender zu blicken: wir
schreiben nicht mehr 1945, sondern 2014! Oder aber der Beitrag lief
vielleicht unter dem inoffiziellen Motto: Brett vorm Kopf
(wahrscheinlich deutsche Eiche)?

Mit einem freundlichen "Lei lei" oder wie immer Sie sich grüßen

Horst Hiebl

 
 
 
 
 
Oživili bodo kontaktni komite med Koroško in Slovenijo

Pred desetimi leti je zadnjič zasedal, zdaj pa se bo „Skupni odbor Slovenija – Koroška" zopet sestal 25. aprila v Brdu pri Kranju. Koroško delegacijo bosta vodila deželni glavar dr. Peter Kaiser in predsednik koroškega združenja občin Ferdinand Vouk (tudi član upravnega odbora AACC). Slovenski delegaciji pa bo predsedoval zunanji minister Karel Erjavec.
Konkretno bodo ustanovili tri odbore, ki bodo pričeli s svojim delom:
Prostorsko mreženje, zaščita narave in učinkovita uporaba naravnih virov
Mreženje prebivalcev
Gospodarstvo, podeželjski prostor, turizem

 
 
 
 
 
V Pliberku tekel pogovor o prometnih povezavah med Koroško in Slovenijo

Na seji Koroške deželne vlade dne 4. aprila je deželni svetnik Zelenih Rolf Holub poročal o svojem nedavnem delovnem srečanju s slovenskim ministrom za infrastrukturo Samom Omerzelom v Pliberku.

Dogovorila ste se o tesnejšem sodelovanju na področju prometa med obema deželama. V prihodnje naj bi prišlo do še večjih skupnih naporov pri regionalnem prometu ter pri mednarodnih povezavah.

 
 
 
 
Mednarodna konferenca o izobraževanju v Celovcu

Na povabilo Koroške deželne vlade je v sodelovanju Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope je te dni (31.3. in 1.4.2014) potekala v Celovcu mednarodna konferenca, katere se je udeležilo nad sto oseb. Med predavatelji na temo: „Izobraževanje – najvažnejša investicija v našo mladino“ so bili poleg političnih predstavnikov (deželni glavar dr. Peter Kaiser, ministrica Gabriele Heinisch-Hosek, predsednik deželnega zbora Reinhart Rohr) rektor in profesorji celovške univerze, predsednik in predstavnika kongresa Sveta Evrope ter nova predsednica uprave firme Infineon Sabine Herlitschka.

„Združitev znanosti, politike in gospodarstva na široki ravni bo neobhodno potrebno“, je med drugim poudaril deželni glavar v svojem zaključnem nagovoru. Zato je potrebno, da se tudi politični predstavniki sproti izobražujejo in se opogumijo, da skupaj izdelajo koncepte za prenos teoretičnega znanja v prakso. Znano je namreč, da ima Celovec eno najvišjih števil maturatov v Avstriji, potem pa se porazgubijo in ne najdejo več poti nazaj na Koroško.
Gospa Herlitschka pa je naštela faktorje za uspeh v prihodnosti takole: izobraževanje – raziskovanje – inovacije.

Zanimivega kongresa so se udeležili tudi člani AACC: poslanka Zelenih mag. Zalka Kuchling, bivši direktor Slovenske gimnazije dr. Reginald Vospernik, dr. Miro Polzer IAAI ter mag. Filip Warasch.

 
 
 
 
Slovenija se je predstavila z vrhunskimi vini v Celovcu

Sejem za gostince GAST v Celovcu se je razvil v odmeven alpsko-jadranski sejem, kjer so letos bila zastopana tudi slovenska vina iz Goriških brd, Vipavske doline in področja Jeruzalem-Ormož. Na pokušnji so se o kvaliteti vin prepričali številni predstavniki iz družbenega življenja in politike.

 
 
 
 
 
Deželni glavar dr. Kaiser vidi priložnosti za Koroško v alpsko-jadranskem prostoru in na balkanu

Leto dni po svoji izvolitvi za koroškega deželnega glavarja je dr. Peter Kaiser dne 12. 3. 2014 v klubu Carinthia na Dunaju bilanciral do sedaj opravljeno delo vlade z besedami: "Marsikaj smo uvrstili v pravo smer, toda še zdaleč nismo zadovoljni."

Deželni glavar je omenil tri projekte, ki naj jih koalicija (socialni demokrati, ljudska stranka in zeleni) uresniči do leta 2018: sprememba koroške deželne ustave, konec novih zadolžitev in občutljivi zarezi pri javnih izdatkih in uslužbencih.

Na aktivni strani je Kaiser omenil visoko socialno stabilnost in varnost dežele ter enkratno lego Koroške na stičišču treh transevropskih trgovskih poti (balkan, alpsko-jadranski prostor in podonavje). Nadaljnji razvoj alpsko jadranske regije in balkana da je odločilen za razvoj Koroške, je menil deželni glavar Kaiser in napovedal, da bo zato dežela Koroška usmerila vse svoje resurse in podpore v to smer.

 
 
 
Delovno srečanje o oživitvi "Vile Vipovže" v Brdih

V četrtek, 13. februarja 2014, je v Brdih na povabilo občine Brda potekalo srečanje predstavnikov inštitucij, s katerimi bodo sooblikovali program Vile Vipolže, ter predstavnikov Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
Srečanje se je pričelo z ogledom objekta, nadaljevalo pa s predstavitvijo idejnih zasnov nove celostne grafične podobe centra in opredelitve prvih skupnih projektov v letu 2015.
Razprave o projektu, ki bo v regijo vnesel nadgradnjo kulturnega, kongresnega in izobraževalnega utripa, so se s strani AACC udeležili Bernard Sadovnik, mag. Stanko Polzer in mag. Filip Warasch.

 
 
 
 
 
Skupščina AACC – Alpsko jadranskega centra za čezmejno sodelovanje: Kompetenčni center za jugovzhodno Evropo – težišče prihodnega dela bo slonelo na sodelovanju z Bosno in Hercegovino

V sredo, dne 11. 12. 2013 je AACC v svojih poslovnih prostorih v Celovcu izvedel svojo redno skupščino, katere so se udeležili člani iz Avstrije in Slovenije.
Predsednik Bernard Sadovnik je v svojem poročilu izpostavil štiriletno uspešno delovanje centra, še posebej na področju čezmejnih projektov med Avstrijo in Slovenijo. Ena glavnih pozornosti je slonela na mreženju in sodelovanju občin iz Slovenije in Koroške. Ravno tako je uspelo zagotoviti nekaterim avstrijskim podjetjem prodor na trge v Sloveniji in drugi državah bivše Jugoslavije. Navzoči člani AACC so pozdravili uspešno sodelovanje AACC z deželo Koroško in koroperacijsko pogodbo, ki sta jo že leta 2012 sklenila in podpisala Kanton Sarajevo in AACC.
V prihodnje se bo AACC še bolj osredotočil kot kompetenčni center za jugovzhodno Evropo na institucionalno sodelovanje regij in občin v tem prostoru. V ospredju teh prizadevanj je kooperacija z Bosno in Hercegovino, še posebej s Kantonom Sarajevo. Temu primerno je Skupščina AACC soglasno izvolila v novi Upravni odbor poleg bivšega predsednika Vlade Županije Posavine Mije Matanovića (sedaj poslanec v zveznem parlamentu), še bivšega predsednika vlade Kantona Sarajevo Fikreta Musića ter predsednika društva avstrijsko – bosankega prijateljstva, dr. Nedžada Ajnadžića. V Upravnem odboru bosta tudi v prihodnje sodelovala župana Ferdinand Vouk (Vrba) in Franc Mužič (Brda).
Kot predsednik in njegov namestnik sta bila ponovno potrjena Bernard Sadovnik in bivši generalni intendant ORF Gerhard Weis. Generalni sekretar ostaja mag. Filip Warasch.

 
 
 
 

Redna skupščina

v sredo, 11. decembra 2013, ob 16. uri

 

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
2. Delovno poročilo predsednika
3. Poročilo finančnega referenta
4. Poročilo revizorjev o izidu revizije - sprejetje in potrditev letnega in zaključnega računa
5. Volitev Upravnega odbora in preglednikov

 
Upravni odbor
 
Bernard Sadovnik
mag. Filip Warasch
predsednik
generalni sekretar
 
 
 
 
Prvo srečanje med Holubom in slovenskim ministrom za okolje

"Geopark Karavanke - Karawanken", v katerega je vključenih pet slovenskih in devet koroških občin, je bil v tem letu sprejet kot prvi geopark v mrežo evropskih in globalnih geoparkov. Namen delovne skupnosti geoparka je čezmejno ozaveščanje prebivalstva o ciljih skupnosti in uvajanje mehkega turizma na tem področju. Končni cilj pa naj bi bila gospodarska oživitev celotne regije.
V okviru svečanosti, ki je potekala te dni v Mežici (SLO), je prišlo tudi do prvega srečanja med koroškim referentom za okolje Rolfom Holubom in slovenskim okoljskim ministrom Dejanom Židanom. Dogovorila sta se poglobljen razgovor o skupnih iniciativah v bližji bodočnosti. Srečanja se je udeležil tudi predsednik AACC, Bernard Sadovnik, sicer podžupan občine Globasnica.

 
 
 
 
Sodelovanje med Brdami in Kötschach-Mauthen utrjeno

Že tretje leto zapored se je udeležila številna delegacija občine Brda pod vodstvom župana Franca Mužiča festivala predelovalcev sira dne 28. septembra 2013 v kraju Kötschach-Mauthen. Festival sira, ki tudi privabi številne pridelovalce sirov iz cele Avstrije in tudi sosedne Italije, je postal tako pravi kulinarični ambasador Ziljske doline.
Da se prebivalci obeh krajev radi družijo se opazi tudi v tem, da sodelujejo na prazniku češenj v Brdih številne kulturne skupine iz Kötschacha.
Za AACC je dogodek spremljal Filip Warasch.

 
 
 
 
 

Generalni konzulat RS spodbujal povezovanje

Slovenska generalna konzulka v Celovcu Dragica Urtelj je povabila na odprtje tretje slikarske razstave "okno umetnosti k sosedu" umetnikov Bojana Bense in Vesne Vesne Cadež na slovensko predstavništvo v Celovcu ob kulinaričnem razvajanju z dolenjskimi specialitetami in podpisu namere o poglobitvi sodelovanja koroškega in slovenskega nosilca mreže mladinskih prenočišč. Srečanja se je udeležil tudi novi slovenski veleposlanik na Dunaju Andrej Rahten, ki je v razgovoru predstavnika AACC Filipa Warascha povabil na obisk na Dunaju.

 
 
 
 

Sodelovanje bomo poglobili

Namestnica deželnega glavarja dr. Gaby Schaunig je sprejela dne 2. 8. 2013 na razgovor delegacijo AACC (Alpsko jadranskega centra za čezmejno sodelovanje). V pogovoru, ki je potekal v sproščenem vzdušju, smo se dogovorili za poglobljeno sodelovanje v prihodnosti. AACC bo nadaljeval svojo vlogo povezovanja dežele Koroške s političnimi in družbenimi faktorji v Sloveniji in v drugih državah bivše Jugoslavije.

 
 
 
 
Beljaški sejem - Srečno Koroška, Servus Slowenien

V okviru letošnjega Beljaškega sejma so bile 29. julija na prireditvenem sporedu tedna običajev pred beljaško mestno hišo glasba, običaji in kulinarične dobrote iz sosednje Slovenije in iz Hrvaške. Glasbeni ansambli iz regij so skrbeli za odlično razpoloženje. Sodelovali so tudi pevci iz Globasnice.
Na sliki z leve Richard Pfeiler, Jože Vahtar, Toni Mežan, Helmut Manzenreiter, Bojan Homan, Boris Filigon, Miran Gorinšek in Filip Warasch.

 
 
 
 
Podelitev VII. Kugyjeve nagrade

V torek, 11. junija 2013, je predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije prof. dr. Ernest Petrič prejel letošnjo Kugyjevo nagrado Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk.
Tudi generalni sekretar mag. Filip Warasch in finančni referent mag. Stefan Lesjak sta v imenu Alpsko-jadranskega centra čestitala nagrajencu in se udeležila podelitve.

Z leve: župan občine Železna Kapla Jožef Smrtnik, predsednik SKS Bernard Sadovnik, brigadir Willibald Liberda (3. Kugyjev nagrajenec), prof. dr. Ernest Petrič, ministrica Vlade Republike Slovenije pristojna za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel, asis. prof. dr. Herta Maurer-Lausegger (6. Kugyjeva nagrajenka), podpredsednica SKS mag. Zalka Kuchling in podpredsednik SKS dr. Reginald Vospernik.

 
 
 
 

Prva vetrnica v Sloveniji s koroško podporo

Ob zgodovinskem trenutku, odprtje prve vetrnice v Republiki Sloveniji dne 1. 6. 2013, je tudi bil prisoten deželni svetnik za okolje Rolf Holub, ki je z obiskom v Dolenji vasi tudi izrazil pomebnost čezmejnega sodelovanja. Deželni svetnik je še posebej bil vesel tudi dejstva, da je pri zgraditvi vetrnice bilo udeleženo koroško podjeteje AAE. Deželnega svetnika Rolfa Holuba sta med drugim tudi pri obisku v Sloveniji spremljala deželna poslanka mag. Zalka Kuchling in predsednik AACC Bernard Sadovnik.

 
 
 
Prazniki češenj na Koroškem izredno uspešni!

Kljub hladnemu vremenu se je zbralo v Celovcu, Beljaku in v Globasnici nad tisoč ljubiteljev rdečih sadežev, da bi poskušali poleg češenj še briška vina, kraški pršut in dragoceno olivno olje. Zbrane obiskovalce so zabavali »Briški harmonikaši«; češnje pa so bile v najkrajšem času razprodane.

 
Galerija slik
 
 
 
 

AACC bo tudi v bodočnosti sodeloval s Koroško deželno vlado

Predstavniki Alpsko jadranskega centra (AACC) so se pred nedavnim srečali s prvo namestnico koroškega deželnega glavarja, gospo dr. Beate Prettner in so konkretizirali nadaljnjo sodelovanje na področju socialnega varstva. Ob tej priliki so predstavniki AACC predstavili že konkretne vložene čezmejne projekte.

 
 
 
 
Deželni glavar dr. Kaiser sprejel delegacijo AACC

Koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser je v ponedeljek, dne 29. 4. 2013 sprejel na razgovor delegacijo Alpsko jadranskega centra (AACC) in se je z njo pogovarjal o njeni vlogi čezmejnega povezovanja Koroške s Slovenijo in drugimi državami bivše Jugoslavije. V delegaciji so bili predsednik Bernard Sadovnik, generalni sekretar mag. Filip Warasch in finančni referent AACC mag. Stefan Lesjak.
Razgovora se je udeležil tudi drugi predsednik koroškega deželnega zbora Rudolf Schober.

 
 
 
 
Minister Grilc: razširiti kulturno sodelovanje!

Minister Republike Slovenije za kulturo dr. Uroš Grilc je 22. 4. 2013 sprejel skupno delegacijo AACC in SKS, v kateri so bili poleg predsednika Bernarda Sadovnika še mag. Filip Warasch, mag. Štefan Lesjak in župan Brd Franc Mužič za AACC in mag. Stanko Polzer in Katja Urak za SKS.
Sogovorniki so izpostavili vrsto možnosti za sodelovanje na področju kulture med republiko Slovenijo in organizacijami slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ojačilo pa naj bi se tudi sodelovanje Slovenije s Koroško deželno vlado.
Minister Grilc je izpostavil predvsem važnost izobrazbe mladih kadrov in tukaj opozoril na novo finančno perspektivo, ki jo daje Evropska unija. Posebno vlogo kulturnega centra bi lahko tu odigral grad Vipolže, ki se pravkar obnavlja v goriških Brdih.

 
 
 
 
 
Sadovnik na obisku v Županiji Posavina

Na povabilo predsednika vlade Županije Posavina (BIH) mag. Marijana Oršolića je predsednik AACC Bernard Sadovnik dne 4.4. obiskal to pokrajino. Spremljal ga je Mijo Matanović, član upravnega odbora AACC in član federalnega parlamenta Bosne in Hercegovine.
Pogovor je tekel o konkretnih gospodarskih in drugih projektih, ki se bodo še ojačili z vstopom Hrvaške k Evropski uniji. Dogovorili so se za nadaljevanje razgovorov in prezentacijo Županije Posavina na mednarodni konferenci, ki se pripravlja.
Županija Posavina je že dalj časa članica AACC.

 
 
 
 
Veliko pozornosti sejmu „Prosti čas“

Nad 50.000 obiskovalcev je namenilo svojo pozornost sejmu »Prosti čas«, ki je potekal od 5. do 7. aprila v Celovcu. Slovenijo je na otvoritvi posebej predstavil direktor slovenske turistične organizacije v Avstriji, Jan Ciglenečki.
Koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser, ki je uradno otvoril sejem, se je dalj časa zadržal tudi na razstavnem prostoru občine Brda, in se skupaj z deželnim svetnikom Rolfom Holubom pogovarjal z briškim županom Francem Mužičem in predstavniki AACC o bodočem čezmejnem sodelovanju.

 
 
 
 
Srečanje z novo predsednico slovenske vlade

Predsednik AACC Bernard Sadovnik se je v soboto, 23. 3. 2013, med svojim obiskom Planice srečal z novo predsednico vlade Republike Slovenije Alenko Bratušek. V prisrčnem vzdušju sta se dogovorila za nadaljevanje pristnih odnosov s slovensko vlado.
Na sliki je poleg njiju župan Kranjske gore
Jure Žerjav.

 
 
 
 
 
Politika naj vzame za zgled odprtost in razvoj sejma GAST

V nedeljo, dne 17. marca 2013 je otvoril bodoči koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser 45. sejem GAST.
Razvoj sejma GAST naj bo tudi vzor za novo politiko na Koroškem: treba bo krepiti odprtost, tranparentnost, toleranco in spoštovanje drugih.
»Politika s čutom odgovornosti bo morala v bodoče zelo natančno določiti, kaj si lahko privoščimo«, je v svojem nagovoru, delno tudi v slovenščini, povedal Kaiser in nadaljeval: »Ne bomo smeli porabiti več denarja kot ga imamo.«
Odprtja sejma GAST sta se udeležila tudi generalni sekretar AACC mag. Filip Warasch in finančni referent mag. Stefan Lesjak.

 
 
 
 
 
Mag.a Zalka Kuchling, članica AACC, je poslanka v koroškem deželnem zboru

Pri deželnozborskih volitvah na Koroškem 3. marca 2013, je bila na listi zelenih izvoljena v deželni zbor mag.a Zalka Kuchling. Designirana deželna poslanka Zalka Kuchling je med drugim manjšinska govornica zelenih na Koroškem, 1. podpredsednica Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (Gemeinschaft der Kärntner Sloweninnen und Slowenen SKS) ter članica AACC.

 
 
 
 
Anton Warasch, član AACC prve ure, je pred kratkim praznoval svoj okrogli
8o-letni življenski jubilej.
Upokojenemu nekdanjemu poštnemu uradniku vodstvo AACC prsrčno čestita za njegov osebni praznik in mu želi še vrsto zdravih let.
 
 
 
 
Začetek novega vzajemnega sodelovanja

»Govorimo lahko o zgodovinskem srečanju,« je po prvih uradnih razgovorih s predsednikom slovenske vlade Janezom Janšo v Ljubljani, dne 8. 1. 2013, povedal koroški deželni glavar Gerhard Dörfler. Pogovora se je udeležila tudi podpredsednica vlade in ministrica za Slovence v zamejstvu in svetu Ljudmila Novak.
Janša je Dörflerju prenesel interes slovenske narodne skupnosti za čimprejšnji pričetek polnega delovanja Foruma za dialog ter za sistemsko ureditev financiranja slovenske Glasbene šole na Koroškem.
Sogovornika sta govorila tudi o izgradnji infrastrukturnih povezav med Republiko Slovenijo in Koroško ter o sodelovanju na gospodarskem in športnem področju ter skupnem koriščenju evropskih sredstev. Predsednik Janša je tudi z zanimanjem spremljal izvajanja deželnega glavarja o evregiji »Senza Confini« med Koroško, Furlanijo-Julijsko Benečijo in Venetom.
Oba predsednika sta se strinjala, da je prvo uradno srečanje le začetek intenzivnega sodelovanja med Koroško in Slovenijo.

 
 
 
KONTAKT - TEL KONTAKT - FAKS KONTAKT - MAIL
     
+43(0)463/500762 +43(0)463/591657 office@aacc.or.at
Photogallery
 
CELOVEC
 
PIRAN
 
GRAD BLED
 
VRBSKO JEZERO
 
BELJAK
 
VRBA
 
 
TRST MIRAMARE
 
SOŠKA DOLINA
 
PIRAN