EU - FUTURE REGION
 
 
 
 
 

 

slovensko deutsch english
 

Ausstellungseröffnung des Künstlers Stanko Sadjak in Dobrovo in Goriška Brda

Vernisaža del Stanka Sadjaka »Izzivi« v prostorih grada Dobrovo

Stanko Sadjak successfully exhibits in Brda (Slovenia)